SONG HỶ HỒ ĐIỆP

“”Ta nguyện trọn đời trọn kiếp cung dưỡng người.

Người trong thế gian có quá nhiều phiền não phải quên

Giữa bể khổ thấp thoáng bóng hình của chàng

Quay đầu lại chợt thấy hồng trần vạn trượng đã qua từ lâu’

 

Chàng là ý trời, chàng là tiếng vó ngựa xuyên suốt.

Cuốn trôi cõi hồng trần của thiếp, dốc lòng kiếm tìm.

Thiếp ở Nam cực hướng đến vì sao Bắc cực của chàng.

Thiếp đợi chàng không tin đôi tim này không thuộc về nhau.

 

 

Like, Follow, Share:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *