Nhật Truyện

Cơ Hội

Mình có một chia sẻ về CƠ HỘI nhé cả nhà. Mình là Hy Tùng. Mình định nghĩa CƠ HỘI là hồng tâm di chuyển liên tục, cơ hội không dừng lại ở một chỗ mãi mãi mà đợi chúng ta bắn mũi tên vào cho tới khi thành công rồi mới di chuyển ra …

Cơ HộiRead More »

error: Content is protected !!